Air For Life Polska +48 515 493 192

Wyniki testowania oczyszczacza LUNA WALL MOUNT SANIFIER®

1. Wyniki oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w 1m3 powietrza oczyszczanego urządzeniem LUNA WALL MOUNT SANIFIER®

 

 

Ogólna liczba drobnoustrojów w 1M3 powietrza oczyszczanego urządzeniem LUNA WALL MOUNT SANIFIER®
 [jtk/m3]

 

Punkt pomiarowy

1

2

3

średnia

 

Kontrola

8581

6469

6967

7339

Czas pracy urządzenia

24 h

2288

2224

2444

2319

48 h

1482

1794

1762

1680

72 h

1404

1770

2002

1725

7 dni

2948

2057

3472

2826

14 dni

1834

1625

2254

1904

2. Wyniki oznaczania ogólnej liczby bakterii w 1m3 powietrza oczyszczanego urządzeniem LUNA WALL MOUNT SANIFIER®

 

 

Ogólna liczba bakterii w 1M3 powietrza oczyszczanego urządzeniem
LUNA WALL MOUNT SANIFIER®
[jtk/m3]

 

Punkt pomiarowy

1

2

3

średnia

 

Kontrola

4015

1929

2440

2795

Czas pracy urządzenia

24 h

182

26

130

113

48 h

260

260

364

295

72 h

208

234

182

208

7 dni

786

524

681

664

14 dni

629

367

681

559

3. Wyniki oznaczania ogólnej liczby grzybów w 1m3 powietrza oczyszczanego urządzeniem LUNA WALL MOUNT SANIFIER®

 

 

Ogólna liczba grzybów w 1M3 powietrza oczyszczanego urządzeniem
LUNA WALL MOUNT SANIFIER®
[jtk/m3]

 

Punkt pomiarowy

1

2

3

średnia

 

Kontrola

4566

4540

4527

4544

Czas pracy urządzenia

24 h

2106

2198

2314

2206

48 h

1222

1534

1398

1385

72 h

1196

1536

1820

1517

7 dni

2162

1533

2791

2162

14 dni

1205

1258

1573

1345

4. Redukcja liczby bakterii i grzybów (pleśni i drożdży) w powietrzu oczyszczanym urządzeniem LUNA WALL MOUNT SANIFIER®

 

 

Przeżywalność  mikroorganizmów [%]

Redukcja liczby mikroorganizmów [%]

Przeżywalność bakterii
[%]

Redukcja liczby bakterii [%]

Przeżywalność grzybów
[%]

Redukcja liczby grzybów [%]

 

Kontrola

100,00

0,00 

100,00

0,00 

100,00

0,00 

Czas pracy urządzenia

24 h

26,29

73,70

4,04

95,96

48,55

51,45

48 h

20,51

79,48

10,55

89,45

30,48

69,52

72 h

20,41

79,58

7,44

92,56

33,39

66,61

7 dni

35,66

64,34

23,75

76,25

47,57

52,43

14 dni

25,94

74,06

19,99

80,01

29,6

70,4

Po 24 godzinach pracy urządzenia LUNA WALL MOUNT SANIFIER® nastąpiła redukcja ogólnej liczby drobnoustrojów o 73,7% (w tym bakterii o 95,96% i grzybów o 51,45%). Po 48 godzinach i 72 godzinach oznaczono redukcję liczby drobnoustrojów odpowiednio na poziomie 79,485% (89,45% dla bakterii i 69,52% dla grzybów) oraz 79,585% ( 92,56% dla bakterii i 66,61% dla grzybów). Po tygodniu oczyszczania powietrza redukcja liczby drobnoustrojów wynosiła 64,34% (76,25% dla bakterii i 52,43% dla grzybów). Po dwóch tygodniach pracy oczyszczacza redukcja ogólnej liczby mikroorganizmów osiągnęła poziom 74,06% (80,01% dla bakterii i 70,4% dla grzybów). Pozostała w powietrzu mikroflora stanowiła niecałe 25,94% wyjściowej liczby mikroorganizmów (z 7339 jednostek drobnoustrojów obecnych w 1 m3 powietrza pozostało 1904). Należy podkreślić, że oczyszczacz był testowany w pomieszczeniu piwnicznym o wysokiej wilgotności z intensywnie wyczuwalnym zapachem stęchlizny i z widocznymi wykwitami wzrostu mikroorganizmów.

Grzyby wyhodowane z posiewów powietrza w trakcie testowania oczyszczacza LUNA WALL MOUNT SANIFIER®

Po 24 godzinach pracy oczyszczacza zawartość grzybów w powietrzu spadła o połowę. Po dwóch tygodniach oczyszczania powietrza redukcja liczby grzybów wynosiła 70%.

Bakterie wyhodowane z posiewów powietrza w trakcie testowania oczyszczacza LUNA WALL MOUNT SANIFIER®

Po 24 godzinach pracy oczyszczacza zawartość bakterii w powietrzu spadła o ponad 95%.
Po dwóch tygodniach oczyszczania powietrza redukcja liczby bakterii nadal utrzymywała się na wysokim poziomie i wynosiła 80%.

Podsumowanie

Już po 24 h po zastosowaniu obu testowanych oczyszczaczy nastąpiła znaczna redukcja liczby drobnoustrojów w powietrzu pomieszczeń znajdujących się w domu mieszkalnym z widocznymi wykwitami pleśni na ścianach i sufitach. Wykazano bardzo wysoką skuteczność urządzeń względem bakterii. Z powietrza usuniętych zostało ponad 90 % tych mikroorganizmów. Liczba grzybów (pleśni i drożdży) obniżyła się o ponad połowę. Jest to bardzo satysfakcjonujący wynik, tym bardziej że redukcja liczby drobnoustrojów utrzymywała się przez cały cykl wykonywanych badań pomimo istniejących ognisk ich wzrostu w pomieszczeniach budynku.

Metodyka badań

Posiewy powietrza wykonywano metodą sedymentacyjną: czas ekspozycji płytek wynosił 20 i 30 minut, liczbę wyrosłych na płytkach kolonii przeliczano na liczbę jednostek tworzących kolonie (jtk) drobnoustrojów w 1 m3 powietrza korzystając ze wzoru:

a – liczba wyrosłych kolonii

b – powierzchnia płytki

c – współczynnik czasu ekspozycji: 4 dla 20 minut lub 6 dla 30 minut

Posiewy wykonywano w dwóch powtórzeniach w kierunku ogólnej liczby bakterii (podłoże PCA) i ogólnej liczby grzybów (podłoże Sabourauda z chloramfenikolem), warunki hodowli: 30+/-2 ̊C, 48 – 72 h dla bakterii i 25+/-2 ̊C, 4-5 dni dla grzybów pleśniowych i drożdży.

Redukcję liczby drobnoustrojów obliczano korzystając ze wzoru:

a – liczba drobnoustrojów oznaczona po określonym czasie działania urządzenia

b – liczba drobnoustrojów początkowa (kontrola)

Pomiary zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza wykonano przed włączeniem urządzeń (kontrola) oraz po włączeniu urządzeń w odstępach czasowych wynoszących:

24 h

48 h

72 h

7 dni

14 dni (tylko w przypadku LUNA WALL).

Posiewy powietrza wykonywano w trzech punktach pomieszczenia oddalonych od urządzenia odpowiednio o:

30 cm (punkt pomiarowy 1)

60 cm (punkt pomiarowy 2)

360 cm (punkt pomiarowy 3).

Urządzenie AFL MINI II SANIFIER® testowano w pomieszczeniu o powierzchni 35 m2 (o wyczuwalnym zapachu pleśni, brak widocznego wzrostu mikroorganizmów na ścianach).

Urządzenie LUNA WALL MOUNT SANIFIER® testowano w pomieszczeniu o powierzchni 35 m2 (o wyczuwalnym zapachu pleśni z widocznym wzrostem mikroorganizmów na ścianach).

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Rozumiem