Air For Life Polska +48 515 493 192

Testy oczyszczacza AFL Car SANIFIER®


1. Wyniki oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w 1 m3 oczyszczanego urządzeniem AFL Car SANIFIER®

 

 

Ogólna liczba drobnoustrojów w 1 m 3 powietrza
oczyszczanego urządzeniem
AFL Car SANIFIER®
[jtk/m 3]

Punkt pomiarowy

1

2

3

średnia

Kontrola

1938

3784

3691

3138

Czas pracy urządzenia

2 h

646

1107

2676

1476

8 h

1200

1292

1476

1323

24 h

830

462

646

646

3 dni

461

1200

1292

985

7 dni

646

646

554

615

14 dni

923

461

738

708

21 dni

923

554

646

708

2. Wyniki oznaczania ogólnej liczby bakterii w 1m3 powietrza oczyszczanego urządzeniem AFL Car SANIFIER®

 

 

Ogólna liczba bakterii w 1 m 3 powietrza
oczyszczanego urządzeniem AFL Car SANIFIER®
[jtk/m 3]

Punkt pomiarowy

1

2

3

średnia

Kontrola

1200

2584

1107

1630

Czas pracy urządzenia

2 h

461

646

923

677

8 h

554

1107

369

677

24 h

461

185

461

369

3 dni

369

831

461

554

7 dni

461

277

369

369

14 dni

369

369

461

400

21 dni

738

277

277

431

3. Wyniki oznaczania ogólnej liczby grzybów w 1m3 powietrza oczyszczanego urządzeniem AFL Car SANIFIER®

 

 

Ogólna liczba grzybów w 1 m 3 powietrza
oczyszczanego urządzeniem AFL Car SANIFIER®
[jtk/m 3]

Punkt pomiarowy

1

2

3

średnia

Kontrola

738

1200

2584

1507

Czas pracy urządzenia

2 h

185

461

646

431

8 h

646

185

1107

646

24 h

369

277

185

277

3 dni

92

369

831

431

7 dni

185

369

185

246

14 dni

554

92

277

308

21 dni

185

277

369

277

4. Redukcja liczby bakterii i grzybów (pleśni i drożdży) w powietrzu oczyszczanym urządzeniem AFL Car SANIFIER®

 

 

Przeżywalność  mikroorganizmów [%]

Redukcja liczby mikroorganizmów [%]

Przeżywalność bakterii
[%]

Redukcja liczby bakterii [%]

Przeżywalność grzybów
[%]

Redukcja liczby grzybów [%]

 

Kontrola

100

100

0

100

0

Czas pracy urządzenia

2 h

47

53

42

58

26

74

8 h

42

58

42

58

40

60

24 h

21

79

23

77

17

83

3 dni

31

69

34

66

26

74

7 dni

20

80

23

77

15

85

14 dni

22

78

25

75

19

81

21 dni

22

78

26

74

17

83

W trakcie wykonanych testów oczyszczacza AFL Car SANIFIER® już po 2 godzinach od momentu jego uruchomienia zaobserwowano redukcję ogólnej liczby drobnoustrojów w powietrzu o 53% (w tym bakterii o 58% i grzybów o 74%). W trakcie trzech kolejnych cykli posiewów powietrza, wykonanych po 8 i 24 godzinach oraz po 3 dniach, oznaczano spadek liczby oznaczanych drobnoustrojów zawierający się w zakresie od 58% do 79%. Po tygodniu pracy oczyszczacza w powietrzu pomieszczenia, w którym prowadzono testy, pozostało jedynie 20% z początkowej liczby drobnoustrojów (odpowiednio ich liczebność obniżyła się o 80%). Zawartość drobnoustrojów utrzymywała się na zbliżonym poziomie przez kolejne 14 dni prowadzenia eksperymentu. Początkowa ogólna liczba drobnoustrojów wynosząca ponad 3100 w 1 m3 została obniżona do około 700 jednostek tworzących kolonie.
Testy wykonano w pomieszczeniu o powierzchni 6 m2.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Rozumiem